TILSYN OG LOVGIVNING

Alle læger og deres medhjælp skal være registreret i Sundhedsstyrelsen for at kunne udføre kosmetisk behandling lovligt i Danmark.

 

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med alle registrerede behandlere og vores kosmetiske behandlingssteder. Formålet med tilsynet er at kontrollere, om vi overholder de grundlæggende krav til patientsikkerheden, og om vores behandlinger lever op til en acceptabel standard.

 

Efter et tilsynsbesøg udarbejder Sundhedsstyrelsen en tilsynsrapport om den registrerede læge og behandlingsstedet, hvor resultatet af besøget fremgår.    

 

Lovgivningen foreskriver desuden, at der ved udvalgte kosmetiske behandlinger skal laves en forundersøgelse, hvorefter der for klienten er minimum 48 timers betænkningstid, før en behandling kan gives.

 

For yderligere information se Lovgivning om kosmetisk behandling her https://stps.dk/da/tilsyn/tilsyn-med-sundhedspersoner/tilsyn-med-kosmetisk-behandling/