KONSULTATION

Konsultation som ønskes dækket af sygesikringen foregår kun efter aftale og efter henvisning fra egen læge - en henvisning udløber efter 6 mdr., såfremt man ikke har rettet henvendelse til lægen inden.

Vi tilbyder desuden konsultation til privatbetalende patienter og patienter henvist via sundhedsforsikring. Venligst kontakt klinikken for nærmere information, priser og tider.

Vi forbeholder os ret til, efter overenskomst, at opkræve et gebyr på 250 kr., såfremt man udebliver fra aftalt konsultation eller kr. 500,00, såfremt man udebliver fra operation (PDT, biopsi, afskrab m.m.).